Xe tập đi gỗ trẻ em Lon Ton

  • Xe tập đi gỗ trẻ em Lon Ton
370.000₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

Xe tập đi gỗ trẻ em Lon Ton , được thiết kế chỉ di chuyển vế phía trước, khi bé vịn tay vào tay cầm của xe, lúc đó chiếc xe là một điểm tựa vững chắc, để cho bé tập đứng, và lẫm chẫm tập đi.