Xe điện cho trẻ em SX1388

  • Xe điện cho trẻ em SX1388
  • Xe điện cho trẻ em SX1388
3.100.000₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm SX 1388

Xe điện cho trẻ em SX1388 , t hiết kế bàn ga, có điều khiển, chế độ tiến lùi bằng cần gạt giúp cho trẻ lái xe dễ dàng hơn.