Ngựa bập bênh trẻ em bằng nhựa có bảo hiểm

  • ngựa bập bênh cho bé
550.000₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

Ngựa bập bênh trẻ em bằng nhựa có bảo hiểm Nhựa Chợ Lớn, có đai bảo hiểm an toàn cho bé nhỏ, đai bảo hiểm có thể nâng lên hạ xuống khi bé nhỏ và tháo rời khi bé đã lớn.