1. Đổi trả theo nhu cầu khách hàng (đổi trả hàng vì không ưng ý)